Album Intro

苏打绿第七辑《十年一刻》CD DVD
收录“日光狂热小巨蛋演唱会”Live热曲 满载《日光.狂热》影像全记录

Full Track

1
蝉想 - Live
蘇打綠
  04:44
2
飞鱼 - Live
蘇打綠
  05:11
3
日光 - Live
蘇打綠
  04:40
5
可爱的玫瑰花 - Live
蘇打綠
  03:16
6
牵阮的手 - Live
蘇打綠
  03:53
7
追追追 - Live
蘇打綠
  05:41
8
他夏了夏天 - Live
蘇打綠
  04:59
9
小情歌 - Live
蘇打綠
  04:37
10
狂热 - Live
蘇打綠
  03:24
11
雨中的操场 - Live
蘇打綠
  06:02
12
十年一刻 - Album Version
蘇打綠
  04:14
13
笑闹人间 - Album Version
蘇打綠
  03:19
14
无眠 - Album Version
蘇打綠
  03:44