Full Track

1
It's Far Better To Learn
Saosin
  03:54
2
Sleepers
Saosin
  02:51
3
It's So Simple
Saosin
  02:48
4
Voices
Saosin
  03:37
5
Finding Home
Saosin
  03:09
6
Follow And Feel
Saosin
  03:19
7
Come Close
Saosin
    03:15
8
I Never Wanted To
Saosin
    03:29
9
Collapse
Saosin
    03:15
10
You're Not Alone
Saosin
    03:57
11
Bury Your Head - Album Version
Saosin
    03:34
12
Some Sense Of Security
Saosin
    03:59