S.H.E「2GETHER 4EVER」WORLD TOUR

S.H.E「2GETHER 4EVER」WORLD TOUR

Refresh

Tracks

SHERO   03:11
迫不及待   04:02
痛快   03:19
远方   04:09
还我 - 電視劇<金大花的華麗冒險>插曲   04:19
Belief   04:30
厚脸皮   03:10
坏女孩   03:38
LOVE!   03:16
寂寞寂寞就好   04:35
  04:32
爱我的每个人   04:34
花都开好了   03:41
心还是热的   03:52
像女孩的女人 - 電視劇<金大花的華麗冒險>片尾曲   04:09
不想长大   03:45
Remember   03:01
中国话   03:13
波斯猫   03:50
我爱雨夜花   04:04
伦敦大桥垮下来   03:26
宇宙小姐   03:03
明天的自己   04:02
热带雨林   04:40
围巾   03:50
老婆   03:55
亲爱的树洞   04:54
天灰   04:03
一起开始的旅程   04:01
五月天   03:52
爱呢   03:35
天使在唱歌   03:26
幸福留言   03:41
魔力   04:41
天亮了   03:27
Super Star   03:16
我爱你   03:50
花又开好了   04:16
恋人未满   04:36
美丽新世界   04:26