Album Intro

* 早安家族旗下女子偶像团体,2019年在原队长宫崎由加宣布毕业后,改以金泽朋子为队长,并加入工藤由爱、松永里爱等两名新团员,共计八名现役团员。
此双A单曲原为六月发行,在加入新团员后,追加录制新合唱版本〈“一个人也可以活得好好的”这,算是称赞吗?〉(New Vocal Ver.)。