Album Intro

好快就到年尾喇,打工仔喺呢啲时候通常都会寄望来年薪金有所调整,
但系如果你公司冇乜表示嘅话,咁你可能要试吓对你老细 “跳草裙舞”,
即系扮哂话要辞职但实情系要挟佢加人工!

The Boogie Playboys全新派台歌“跳草裙舞”以此为题材,
配合夏威夷风情曲风,别有一番风情。

Full Track

1
跳草裙舞
The Boogie Playboys
  02:41