So Sad - Live

作詞:因葵    作曲:F.Gregorian
編曲:甘志威/楊振龍

沒有到處放盪與偷歡
即使我心裡悶
但我偶爾亦有不滿
想找到真友伴

孤單的你FEEL SO SAD! SO SAD!
寂寞像快要傾瀉
寂寞滿瀉FEEL SO SAD! SO SAD!
並沒法去子可推卸

像個發了熱氣水罐
差點暖得發悶
問這世界上那一處可找到
真心癡心女子作伴

孤單的你FEEL SO SAD! SO SAD!
寂寞像快要傾瀉
寂寞滿瀉FEEL SO SAD! SO SAD!
並沒法去子可推卸

悶氣彷彿一股
HA....HA.....FEEL SO SAD! SO SAD!
令我多麼辛苦
HA....HA.....FEEL SO SAD! SO SAD!

孤單的你FEEL SO SAD! SO SAD!
寂寞像快要傾瀉
寂寞滿瀉FEEL SO SAD! SO SAD!
並沒法去子可推卸

夜半更想高呼
HA.....HA.....FEEL SO SAD! SO SAD!
寂寞滿瀉FEEL SO SAD! SO SAD!
並沒法子可推瀉