I CAN'T (I Can't) - Album Version

作詞:林夕    作曲:黃貫中

牽過你的手 怎麼能夠一個人旅行
看過你的臉 怎麼能夠說上帝公平
愛過你的人 怎麼能夠隨便說愛情
吃過你的苦 怎麼能夠再無病呻吟

倒不如你 要了我的命 倒不如你 要了我的命
I Can't 我不能生病 I Can't 我不能清醒
I Can't 我不能喊停 I Can't 我不能安靜不能看著你 只好想像我戴著墨鏡
不能欣賞你 只好撫摸其他藝術品
不能抱著你 只好討厭情侶的背影
不能愛著你 只好改變愛情的宿命

倒不如你 要了我的命 倒不如你 要了我的命
I Can't 我不能生病 I Can't 我不能清醒
I Can't 我不能喊停 I Can't 我不能安靜倒不如你 要了我的命 倒不如你 要了我的命
I Can't 我不能生病 I Can't 我不能清醒
I Can't 我不能喊停 I Can't 我不能安靜

I Can't 我不能生病 I Can't 我不能清醒
I Can't 我不能喊停 I Can't 我不能安靜