BAD BOY (BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-)
出自專輯
BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-
發行月份

專輯曲目

 1. MY HEAVEN (BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-)
 2. WE LIKE 2 PARTY -KR Ver.- (BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-)
 3. HANDS UP (BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-)
 4. BAD BOY (BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-)
 5. LOSER (BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-)
 6. GARAGARA GO!! (BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-)
 7. LET'S TALK ABOUT LOVE + STRONG BABY / V.I (BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-)
 8. 舊日記 + Look at me, Gwisun/ D-LITE (BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-)
 9. JOYFUL / D-LITE&V.I (BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-)
 10. HEARTBREAKER + CRAYON / G-DRAGON (BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-)
 11. HIGH HIGH / GD&T.O.P (BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-)
 12. GOOD BOY / GD X TAEYANG (BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-)
 13. PRETENDED + DOOM DADA / T.O.P (BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-)
 14. EYES, NOSE, LIPS -KR Ver.- / SOL (BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-)
 15. ONLY LOOK AT ME + RINGA LINGA / SOL (BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-)
 16. IF YOU (BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-)
 17. HaruHaru -Japanese Version- (BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-)
 18. BANG BANG BANG (BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-)
 19. FANTASTIC BABY (BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-)
 20. SOBER -KR Ver.- (BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-)
 21. LAST FAREWELL + FEELING + LIES (BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-)
 22. 讓我聽見你的心聲 (BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-)
 23. BAE BAE -KR Ver.- (BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-)
 24. LAST DANCE -KR Ver.- (BIGBANG SPECIAL EVENT -HAJIMARI NO SAYONARA-)

BAD BOY (BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-)

這首歌曲暫無歌詞,歡迎您投稿認養!

立即查看秘笈