2016 DJ Mag Top100DJs 百大DJ 第一位 Martin Garrix 精選

2016 DJ Mag Top100DJs 百大DJ 第一位 Martin Garrix 精選

Refresh

Playlist description

2016 年DJ Mag 百大DJ 榜單出爐啦!第一位果然不負眾望,小鮮肉小馬汀 Martin Garrix。現年二十歲的Martin Garrix,成為史上最年輕的世界第一DJ。2013年發表成名作《Animals》,令他人氣直直上升。立即重溫馬汀的精選歌曲!