Sin City

Lyricist: 李峻一    Composer: 吳國恩 編曲:吳國恩 監製:Gary Chan

Ooh... 身處這廢墟
Ooh... 只怕你都有罪
Ooh... woo...

夜幕 被霓虹畫上俗艷
罪行 在大城逐處上演
出一個最好價錢

Ooh... 脂粉美酒堆眼前
Ooh... 花雖好 亦是種在泥沼
好與差 誰來定意義
戴上了盛世冠冕 而蟲蛇爬在陰森處

Ooh... 身處這廢墟
Ooh... 只怕你都有罪
Ooh... 興奮再去追
Ooh... 不要看到眼淚

上面 泛濫情慾正販賣
下面 絕望流浪漢滿街
偷呃騙哪需領牌

Ooh... 邊位罪惡先最大
Ooh... 花雖好 亦是種在泥沼
好與差 誰來定意義
戴上了盛世冠冕 而蟲蛇爬在陰森處

Ooh... 身處這廢墟
Ooh... 只怕我都有罪
Ooh... 身處這廢墟
Ooh... 不要看到眼淚

Ooh... 身處這廢墟
Ooh... 朗月照於暗渠
Ooh... 興奮再去追
Ooh... 繁榮都市人心卻是空虛