Song

我心中尚未崩壞的部分

Preview Full Track


床下滲著黑的氣味
牆上掛著針的責備
門後困著磚的勝利
可相信尚有空氣

門外發現孔雀有翼
途上證實心中有山要攀
有海要輕輕穿過就有你
才知 我尚有一寸完美

抱著你寬闊的邊界
穿得過無限挫敗
我靠著你優雅的姿態
世界正崩壞
美麗盡了 就變灰
累了 就變沙
而你能令我不瓦解
我就算全身有傷
心至少一寸未變壞
狂雨降 寒風吹 尚有你

年月有病 空間有毒
來讓我在心中有花 有星
有光正輕輕淌過一寸地
塵封的一切尚會飛

抱著你寬闊的邊界
穿得過無限挫敗
我靠著你優雅的姿態
世界正崩壞
美麗盡了 就變灰
累了 就變沙
而你能令我不瓦解
看 這是行出廢墟的女孩
心至少一寸未變壞
狂雨降 寒風吹
發現 桂花開 流星飄 還有你

我 抱著你寬闊的邊界
穿得過無限挫敗
我 靠著你優雅的姿態
縱使哀痛滿街
吶喊 就變詩
無語 就變歌
別怕 是世界醜怪
看 這是行出廢墟的女孩
心至少一寸未變壞
還有我 明天光
還有你 塵埃飛