Hi Auntie

Lyricist: 農夫    Composer: 農夫
編曲:徐浩
監製:徐浩


有太多操守
要我識遵守
我好向左走向右走想爆啲粗口
有太多操守
要我識遵守
我好向左走向右走想爆啲粗口

不過有時又實在
講返句人又自在
邊個話唔應該 又從何而來
當你仲仍健在
講返句冇大害
呢世做人忍咗好耐

Hi Hi Hi Hi Hi
Hi Hi Hi Hi
Hi Hi Hi Hi Hi
Hi Auntie

Hi Hi Hi Hi Hi
Hi Hi Hi Hi
Hi Hi Hi Hi Hi
Hi Auntie

有太多操守
要我識遵守
我好向左走向右走想爆啲粗口
有太多操守
要我識遵守
我好向左走向右走想爆啲粗口

聽到悶啦
要守規矩呀
守咗一世啦
做一世傻的嗎
我唔係話
想點呀
講句說話當發洩吓咁都得啩

Hi Hi Hi Hi Hi
Hi Hi Hi Hi
Hi Hi Hi Hi Hi
Hi Auntie

Hi Hi Hi Hi Hi
Hi Hi Hi Hi
Hi Hi Hi Hi Hi
Hi Auntie

針對並唔係你媽媽 哈哈
不過係形象化了她 哈哈 哈哈

有太多操守
要我識遵守
我好向左走向右走想爆啲粗口
有太多操守
要我識遵守
我好向左走向右走想爆啲粗口

不過有時又實在
講返句人又自在
邊個話唔應該 又從何而來
當你仲仍健在
講返句冇大害
呢世做人忍咗好耐

Hi Hi Hi Hi Hi
Hi Hi Hi Hi
Hi Hi Hi Hi Hi
Hi Auntie

Hi Hi Hi Hi Hi
Hi Hi Hi Hi
Hi Hi Hi Hi Hi
Hi Auntie

Hi Hi Hi Hi Hi
Hi Hi Hi Hi
Hi Hi Hi Hi Hi
Hi Auntie

Hi Hi Hi Hi Hi
Hi Hi Hi Hi
Hi Hi Hi Hi Hi
Hi Auntie