Can't Bring Me Down

Lyricist: 黃貫中    Composer: 黃貫中
世界變了 世界變了 只得一句唉
我不理解 但可理解 像煲呔跟領呔
我也怕我變態 我的思想左右擺
有一半乖 有一半歪 伴我歸家上街

其實我對我嘅病我最了解
即使睇到夢想一個個失散
跌過一次 那怕跌多次 就當我瘋子

你對我說 這首歌 應該可以點
我同你講 我同你講
Don't teach me how to die

其實我對我嘅病我最了解
即使睇到夢想一個個失散
跌過一次 那怕跌多次 就當我瘋子

You can't bring me down
我即使傷心失意 我即使一朝得志 也當作小事
I got to go on 當街燈通通關了 當伸手漆黑一片
我上我的路 沒一秒懷疑

You can't bring me down
我即使傷心失意 我即使一朝得志 也當作小事
I got to go on 當街燈通通關了 當伸手漆黑一片
我上我的路 沒一秒懷疑

You can't bring me down
我即使傷心失意 我即使一朝得志 也當作小事
I got to go on 當街燈通通關了 當伸手漆黑一片
我上我的路

You can't bring me down
我即使傷心失意 我即使一朝得志 也當作小事
I got to go on 當街燈通通關了 當伸手漆黑一片
我知道怎做 別給我地圖

我這個瘋子 我怨我瘋得遲