Song

情願 - Live In Hong Kong / 2012

Preview Full Track

Lyricist: 鄔裕康     Composer: 郭子


獨自過了幾個秋
愈愛心愈寂寞
轉眼綠葉黃 黃葉落
誓言擋不住寒冬
妳遠遠的說愛我
要我不能怨不能愁
給了妳自由
妳還要更多
情若是會變老
妳我都該好好把握

我對妳癡癡情願
怕妳視而不見
緣起緣盡都由妳先選
愛恨只一線間
我對妳癡癡情願
情深愛濃難言進退
曲曲折折千山萬水
都是我的無怨無悔
愛退到了邊緣
我看淡一切

獨自過了幾個秋
愈愛心愈寂寞
轉眼綠葉黃 黃葉落
誓言擋不住寒冬
妳遠遠的說愛我
要我不能怨不能愁
給了妳自由
妳還要更多
情若是會變老
妳我都該好好把握

我對妳癡癡情願
怕妳視而不見
緣起緣盡都由妳先選
愛恨只一線間
我對妳癡癡情願
情深愛濃難言進退
曲曲折折千山萬水
都是我的無怨無悔
愛退到了邊緣
我看淡一切

我對妳癡癡情願
怕妳視而不見
緣起緣盡都由妳先選
愛恨只一線間
我對妳癡癡情願
情深愛濃難言進退
曲曲折折千山萬水
都是我的無怨無悔
愛退到了邊緣
我看淡一切