Song

淚滴

Preview Full Track

Lyricist: 金立     Composer: 孫川
攤開你的手掌 愛情線很長
於是我相信我的未來 會幸運富有像個君王
大街上相依偎 路人也張望
雨天裏你敲我的窗 說夜晚的虹會更漂亮 啊~

你知不知道你的手上 有我全部的全部的希望
你在不在意我的命裏 沒有你會真的淒涼

想你念你等你盼你 是那懵懵懂懂來來往往 猶猶豫豫的詩句
想你念你等你盼你 是那痴痴傻傻清清純純 甜甜蜜蜜的淚滴攤開你的手掌 愛情線很長
於是我相信我的未來 會幸運富有像個君王
大街上相依偎 路人也張望
雨天裏你敲我的窗 說夜晚的虹會更漂亮 啊~

你知不知道你的手上 有我全部的全部的希望
你在不在意我的命裏 沒有你會真的淒涼

想你念你等你盼你 是那懵懵懂懂來來往往 猶猶豫豫的詩句
想你念你等你盼你 是那痴痴傻傻清清純純 甜甜蜜蜜的淚滴

想你念你等你盼你 是那懵懵懂懂來來往往 猶猶豫豫的詩句
想你念你等你盼你 是那痴痴傻傻清清純純 甜甜蜜蜜的淚滴