TP Won!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lyricist: 陳冠希 / MC仁    Composer: Nigo

我對眼紅根都現哂
o夾住個世界o係度諗點解
個世界咁亂d人越變越壞
諗唔通點解d人分清楚楚河漢界
點解兄弟都可以出賣
世界入面o係邊度搵到上蒂
有人自殺 有人大開殺戒
顧住將全世界呃哂(呃哂)
我地應該由邊度開始解圍
呢個世界係屬於你 世界上冇另一個你
信自己唔好理人地點理解
用返自己個睇法性格去表達你個風格
唔好理隔離咁咁
呢隻歌叫你dare for more
Yo The World Is Yours
Yo The World Is Yours
Yo The World Is Yours

你睇 人地點 睇你咁你點睇自己
你諗 人地點 諗你咁你點諗自己
咁睇 人地點 睇你咁你點做自己
你咁 既諗法 只會將你困死自己
你睇 人地點 睇你咁你點睇自己
你諗 人地點 諗你咁你點諗自己
咁睇 人地點 睇你咁你點做自(己)

埋黎睇睇 埋黎諗諗
呢個議題就係要你諗諗
唔好理人地點睇人地點諗
呢個世界係咁 有人提出問題就有人諗
有人能夠順利解答 有人諗唔通又就走去自殺
有人仲諗到條'橋'諗住有人問責
問題係問題太深 冇人諗住識答
每個人人有自己諗法
每個人人有自己職責
每個人人同自己問答
你有d乜野睇法 有冇諗
有諗到d乜野辦法 幫你釋法
當你識法術既時候就改變人地對你既諗法
只不過每種諗法應該首先黎自你個人出發
只不過睇你肯唔肯諗唔諗諗唔諗
睇你敢唔敢睇你敢唔敢

你睇 人地點 睇你咁你點睇自己
你諗 人地點 諗你咁你點諗自己
咁睇 人地點 睇你咁你點做自己
你咁 既諗法 只會將你困死自己
你睇 人地點 睇你咁你點睇自己
你諗 人地點 諗你咁你點諗自己
咁睇 人地點 睇你咁你點做自(己)

點解你咁諗既
你係男人點解你諗野好似一個小姐
點解你咁諗既
屋企咁齊人點解你又要出去玩小姐
點解你咁諗既
明明你小事點解你將佢變做大特寫
點解你咁諗既
當你開口 你已經開始諗'歪'
點解你咁諗既
同人傾唔埋點解你又唔拍嗌'扯'
點解你咁諗既
都要捱 點解你下下'半pea'
點解你咁諗既
你自己諗法點解你搵人幫你寫
點解你咁諗既
你抄野點解你話創意咁寫

你睇 人地點 睇你咁你點睇自己
你諗 人地點 諗你咁你點諗自己
咁睇 人地點 睇你咁你點做自己
你咁 既諗法 只會將你困死自己
你睇 人地點 睇你咁你點睇自己
你諗 人地點 諗你咁你點諗自己
咁睇 人地點 睇你咁你點做自(己)

Hahaha Chi A
Ape sounds 2004
呢度mc仁ken仔同呀希
解釋我地既諗法
我地咁諗法你有乜野諗法
Ah Hahaha
A clot 向前向上繼續唱