I'm Wavy, Vol. 1

I'm Wavy, Vol. 1

發行月份

專輯曲目

1
Dontknockthis
ShvnSinatra
    02:41
2
Funkyyride
ShvnSinatra
    03:22
3
Stankkkmaster
ShvnSinatra
    03:24
4
Shvnhussle
ShvnSinatra
    03:05
5
Marathonss
ShvnSinatra
    02:57
6
6pacolyspe
ShvnSinatra
    04:52
7
360wavmaster
ShvnSinatra
    01:54
8
Theanswerr
ShvnSinatra
    02:47
9
Shvndilla
ShvnSinatra
    02:29
10
Blackenterprisee
ShvnSinatra
    03:23
11
Luvyourz
ShvnSinatra
    03:28