วงศิษย์ครูบุญธรรม, วงศิษย์วังหน้า 歌手頭像
歌手

วงศิษย์ครูบุญธรรม, วงศิษย์วังหน้า