กัญญา โรหิตาจล, เฉลิม ทองลมุล, วรยศ ศุขสายชล 歌手頭像
歌手

กัญญา โรหิตาจล, เฉลิม ทองลมุล, วรยศ ศุขสายชล