ไพรัตน์ จรรย์นาฏย์,  เฉลิม ทองละมูล 歌手頭像
歌手

ไพรัตน์ จรรย์นาฏย์, เฉลิม ทองละมูล