( ఠ‿ఠ ) nAOMiMi 1

( ఠ‿ఠ ) nAOMiMi 1

建立者
naomimi
更新時間

完整曲目

這位蠢才   04:57
零分   04:14
七折   04:15
將心比己   04:14
青春頌   04:40
我們與愛的距離   03:51
愛在旁若無人的太空   04:03
剛剛好   04:11
最好的債   04:09
來生舞   04:16
沒關係不是愛情   03:52
好不容易遇見愛   04:18
風起了   02:51
羅生門   04:22
逾越生死   04:21
薄情歌   03:49
讓我放開   03:50
心淡   04:28
無力下去   04:11
原來她不夠愛我   03:53
為何他會離開你   04:11
蠻不講理
古巨基 (Leo Ku) - Moments
未授權
自我安慰
古巨基 (Leo Ku) - Moments
未授權
命硬   03:37
少女的祈禱   03:31
可人兒   03:39
如果東京不快樂   03:12
放煙花   03:42
自由行   04:00
小星星   03:52
偷生   04:26
長信不如短訊   03:48
花與愛麗斯   03:50
煉金術   04:07
小星星   03:46
我的生存之道   03:38
芬梨道上   04:17
友誼萬歲   03:59
想偷你     03:18
乾脆     04:31
直覺   04:21
慈善情人   03:43
無人之境 - Album Version   03:41
苦瓜 - Album Version   04:38
韻律泳   04:35
明目張膽   04:35
木紋 - Wooden Heart Mix   04:00
如無意外   03:27
Shampoo   04:01
再見...露絲瑪莉   04:33
我找到了   04:07
娃鬼回魂   02:50
不眠皇后   03:32
露絲瑪莉…再見   04:31
願我可以學會放低你   04:22
火花不等人 未授權
神啊!求求讓我睡 未授權
思覺失調 - Album Version   03:25
十惡不赦 - Album Version   03:50
舊人 - Album Version   03:43
我的好友 - Album Version   04:00
跳水 - Album Version   03:47
追魂記 - Album Version   03:58
錯定離手 - Album Version     03:59
遺失感覺(國) - Album Version     03:30
94340634   03:36
記得 - Album Version   03:01
火花不等人   04:07
夏天的故事     02:52
夏日戀人     03:01
有發生過   03:10
抬起我的頭來     03:22
Boom Ba Eh     03:40
的士司機   03:46
孖公仔   04:24
時間之光   03:43
時間之光 (On仔 獨唱)   04:07
實不相暪   03:47
喜歡憎你   03:47
情人甲   03:42
早有預謀   03:21
下次再見   04:36
眼睛不能沒眼淚   04:20
你恨到   03:59
必殺技   03:49
重複犯錯   03:28
心跳回憶   03:20
任天堂流淚   03:56
大雄   03:19
飄流教室   03:46
我自問   03:58
告別我的戀人們   04:09
戀無可戀   04:15
Shirley   03:49
幸福方舟   04:19
逆時光   03:32
分身術   03:42
雙子情歌   03:57
搜神記   04:30
黃色大門   03:46
愛一個上一課   03:50
一拍兩散   03:44
還未   03:36
損友   03:48
呼天不應   04:14
想得太遠   03:21
最後勝利   03:52
借過   03:51
分身術   03:44
麻煩你   03:14
  03:22
阿門   03:48
早有預謀   03:22
抱抱   03:42
啜泣   03:40
誰來愛我   03:51
痛愛   03:33
習慣失戀   03:56
心淡   04:11
  04:18
我是羊 - Album Version   04:08
明日再會   04:00
擁抱回憶   03:37
失樂園   04:23
天台晚餐   03:21
丟架   04:13
有人   03:17
沒有人   03:47
  03:29
於心有愧 - Album Version   03:58
陀飛輪 - Album Version   04:38
請放心傷我   04:49
明年今日   03:26
我有我愛你   02:58
人來人往   03:54
K 歌之王   03:43
黃金時代   04:08
我甚麼都沒有   03:53
告別之前   04:01
富士山下 - Album Version   04:17
阿牛 - Album Version   03:21
葡萄成熟時 - Album Version   04:40
不如不見 - Album Version   04:09
落錯車 - 新歌   04:02
請跟我走   03:22
旅行的意義   04:17
日與夜 - 商業電台廣播戲”日與夜”主題曲   03:33
櫻花樹下 - Album Version   04:12
一拍兩散   03:44
我不要你愛我   03:31
野孩子 - Album Version   03:40
16號愛人   04:06
失戀的意義   03:52
四季   04:04
尋找消失的過去 - Viu TV電視劇 <瑪嘉烈與大衛系列 綠豆> 插曲   04:07
驗傷   03:47
年年   04:04
垃圾   03:47
  03:41
空姐   03:45
E-714342   04:07
手信     04:16
抬起我的頭來   03:22
重新做人   03:48
末日   03:59
兩種人   03:14
病人(電影"百份百感覺II"歌曲) - 電影"百份百感覺II"歌曲   03:29
劃火柴 - Album Version   03:34
別消失 (feat. 釗峰)   04:26
迷你 - Album Version   04:21
陽光小姐   03:33
吻別的位置   03:30
八里公路   03:08
車匙 - Album Version   03:24
朋友身份   03:45
今天終於知道錯   04:04
別來無恙   03:21
伶仃   03:56
你有事暪住我   03:39
最愛演唱會   04:08
最佳位置   03:49
如果我們在戀愛   03:59
嫁妝   03:28
你這個男人   03:31
迴旋木馬 - Album Version   04:13
心跳回憶
古巨基 (Leo Ku) - 遊戲-基
未授權
我的命運   03:53
瀛寰搜奇     04:03
註定   03:55
密友+損友+心甘命抵+早有預謀+罪魁+借過+我也不想這樣   14:38
密友   03:37
我也不想這樣   03:07
失戀要在放工後   04:44
新婚快樂   04:04
不一定   03:52
DA DE DUM (我失戀) - Album Version   03:48
冬令時間   03:06
稀客 - Album Version   03:10
原來過得很快樂   03:59
我在橋上看風景   03:41