Éng-goân 聆聽 ê 離線歌曲

Éng-goân 聆聽 ê 離線歌曲

建立者
神祕嘉賓
更新時間

完整曲目

般若波羅密多心經唱頌
黃慧音 (Imee Ooi) - 天女新世紀2 般若波羅密多心經(中文版)
未授權
般若波羅密多心經唱頌
黃慧音 (Imee Ooi) - 天女新世紀2 般若波羅密多心經(中文版)
未授權
佛頂尊勝陀羅尼
黃慧音 (Imee Ooi) - 天女新世紀7 梵音心經
未授權
般若波羅密多心經
黃慧音 (Imee Ooi) - 天女新世紀7 梵音心經
未授權
心無罣礙(梵文唱誦-輕快版)
黃慧音 (Imee Ooi) - 心無罣礙 梵音心經
未授權
想厝的時陣
張三李四 (Chang and Lee) - 想厝的時陣
未授權
Pinpu Woman(採蕨貓歌)     02:50
樹枝孤鳥   04:57
釘子花   06:13
雙面人   04:40
舊情也綿綿     05:18
針線情     05:06
雙人枕頭     05:52
雪中紅     04:11
傷心酒店     04:21
酒後的心聲     05:49
雪中紅     04:19
雙人枕頭     03:32
雪中紅   04:02
桂花巷   04:27
雪中紅     03:57
愛拼才會贏   03:41
舞女   03:34
海海人生   04:22
純情青春夢   04:49
情淚     03:21
舞女   03:36
舞女   03:34
舞女   03:36
呂紹嘉:福爾摩沙組曲
中國音樂家 - 我們的驕傲
未授權
上岸   04:21
Ei Condor Pasa(老鷹之歌)
巨星系列 - Andy Williams(安迪威廉斯精選輯)(非原唱)
未授權
Born Free(獅子與我)
巨星系列 - Andy Williams(安迪威廉斯精選輯)(非原唱)
未授權