Tian Mi Mi - Live

作詞:     作曲:
甜蜜蜜你笑得甜蜜蜜 好像花兒開在春風裡 開在春風裡
在那裡在那裡見過你 你的笑容這樣熟悉 我一時想不起 啊 在夢裡

夢裡夢裡見過你 甜蜜笑得多甜蜜 是你 是你 夢見的就是你

在那裡在那裡見過你 你的笑容這樣熟悉 我一時想不起 啊 在夢裡