LOVE?

作詞:黃淑恵    作曲:黃淑恵

我愛你 你愛她
她愛她 她愛他

你愛我 我愛他
他愛他 他愛她


咦 怎麼這世界 已經沒有人相愛
怎麼這世界 每個人都不快樂
怎麼這世界 每個人都愛別人 不愛自己

咦 怎麼這世界 已經沒有人相愛
怎麼這世界 每個人都不快樂
怎麼這世界 每個人都愛別人 不愛自己

相關影片