Pt. Shonak Abhisheki, Sangitacharya Mohan Darekar, Pt. Raghunandan Panshikar, Anuradha Kuber, Shree. Rahul Deshpande アーティスト写真
アーティスト

Pt. Shonak Abhisheki, Sangitacharya Mohan Darekar, Pt. Raghunandan Panshikar, Anuradha Kuber, Shree. Rahul Deshpande