Umesh Vajpayee, Suhasini Nandgaokar, Tyagraj Khadilkar, Shrikant Narayan, Vasant Samant アーティスト写真
アーティスト

Umesh Vajpayee, Suhasini Nandgaokar, Tyagraj Khadilkar, Shrikant Narayan, Vasant Samant