ฮักสาวขอนแก่น

作詞:-    作曲:-
ไปทั่วแคว้นแดนอีสาน
ไปร่วมงานพื้นบ้านเป็นหมอแคน
หนุ่มหมอลำลำเต้ยงานขอนแก่น
เป็นหมอแคนช่วยเป่าแคนนำ

เจอนวลน้องงามกระไร
ยิ้มละไม ยั่วใจหนุ่มหมอลำ
เจ้าผ่องพรรณนวลเหมือนจันทร์ยามค่ำ
เรือนผมงามดกดำน่าแล

โอ...ละเน้อ โอ้ละเน้อนวลเอ๋ย
ข้อยพึ่งเคยมาขอนแก่น คลอเสียงแคนตะแล่นแตร
แหล่นแตร แล่นแตร แล้ แล แล้ แล แล่น แตร
แล้ แล แล้ แล แล่น แตร แล แล้ แล แล้ แล แล่น แตร
ตะลึงแล โอ้แม่เนื้อเย็น งามแท้เบิ่งตาแล บ่ วายเว้น
งามเหลือเนื้อเย็น ฮักแรกเห็นก็อยากเป็นแฟน

มาเถิดน้องเป็นคู่ใจ จงร่วมไปเป็นคู่กับหมอแคน
ข้อยวอนเว้านะแม่สาวขอนแก่น ใจหมอแคน บ่ ลืมเจ้าเลย

ไปทั่วแคว้นแดนอีสาน
ไปร่วมงานพื้นบ้านเป็นหมอแคน
หนุ่มหมอลำลำเต้ยงานขอนแก่น
เป็นหมอแคนช่วยเป่าแคนนำ

เจอนวลน้องงามกระไร
ยิ้มละไม ยั่วใจหนุ่มหมอลำ
เจ้าผ่องพรรณนวลเหมือนจันทร์ยามค่ำ
เรือนผมงามดกดำน่าแล

โอ...ละเน้อ โอ้ละเน้อนวลเอ๋ย
ข้อยพึ่งเคยมาขอนแก่น คลอเสียงแคนตะแล่นแตร
แหล่นแตร แล่นแตร แล้ แล แล้ แล แล่น แตร
แล้ แล แล้ แล แล่น แตร แล แล้ แล แล้ แล แล่น แตร
ตะลึงแล โอ้แม่เนื้อเย็น งามแท้เบิ่งตาแล บ่ วายเว้น
งามเหลือเนื้อเย็น ฮักแรกเห็นก็อยากเป็นแฟน

มาเถิดน้องเป็นคู่ใจ จงร่วมไปเป็นคู่กับหมอแคน
ข้อยวอนเว้านะแม่สาวขอนแก่น ใจหมอแคน บ่ ลืมเจ้าเลย