สกุณา

作詞:-    作曲:-
สกุณา ร่าร้อง เริงรมย์
ร่ำร่ำ ระงม ชวนฟัง
รอนรอน ค่ำแล้ว คืนรัง
นกน้อยยัง คืนรัง เคียงเรือน

เราโศก เราเศร้า เราซึม เซากมล
เรามืด เราหม่น เราทน มาแรมเดือน
เราเปลี่ยว เราเปล่า
เศร้าใจ ใครจะเหมือน
ไร้คู่ ขาด เรือน เคียง เรียง

สกุณา ร่าร้อง เริงรมย์
ร่ำร่ำ ระงม ชวนฟัง
รอนรอน ค่ำแล้ว คืนรัง
นกน้อยยัง คืนรัง เคียงเรือน

เราโศก เราเศร้า เราซึม เซากมล
เรามืด เราหม่น เราทน มาแรมเดือน
เราเปลี่ยว เราเปล่า
เศร้าใจ ใครจะเหมือน
ไร้คู่ ขาด เรือน เคียง เรียง