KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

รักจากไปใจหาย สุดหมายมาหายห่าง
กลัวรักชืดจืดจาง จะหม่นจะหมางจางใจ
รักจากไปใจหวิว ลมพริ้วก็ครวญใคร่
ลมเอ๋ยผ่านเลยไป เหตุใดไม่พารัก

โอ้รักเคยหวาน ก่อนเคยชื่นบาน สมานสมัคร
ครั้นเมื่อร้างห่างรัก ช่างเศร้าโศกนัก หวนหักเมื่อรักไกล
รักจากไปใจหมอง ร่ำร้องจนหมองไหม้
โอ้รักพรากจากไป แต่ยังห่วงใยไม่จาง

ก่อนเคยรักกัน แท้จริงไม่ทิ้งไม่ขว้าง
ถึงจะชิดหรือจะห่าง รักไม่ร้างแรมเลย

รักจากไปใจหาย สุดหมายมาหายห่าง
กลัวรักชืดจืดจาง จะหม่นจะหมางจางใจ
รักจากไปใจหวิว ลมพริ้วก็ครวญใคร่
ลมเอ๋ยผ่านเลยไป เหตุใดไม่พารัก

โอ้รักเคยหวาน ก่อนเคยชื่นบาน สมานสมัคร
ครั้นเมื่อร้างห่างรัก ช่างเศร้าโศกนัก หวนหักเมื่อรักไกล
รักจากไปใจหมอง ร่ำร้องจนหมองไหม้
โอ้รักพรากจากไป แต่ยังห่วงใยไม่จาง

ก่อนเคยรักกัน แท้จริงไม่ทิ้งไม่ขว้าง
ถึงจะชิดหรือจะห่าง รักไม่ร้างแรมเลย

จากรัก

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

รักจากไปใจหาย สุดหมายมาหายห่าง
กลัวรักชืดจืดจาง จะหม่นจะหมางจางใจ
รักจากไปใจหวิว ลมพริ้วก็ครวญใคร่
ลมเอ๋ยผ่านเลยไป เหตุใดไม่พารัก

โอ้รักเคยหวาน ก่อนเคยชื่นบาน สมานสมัคร
ครั้นเมื่อร้างห่างรัก ช่างเศร้าโศกนัก หวนหักเมื่อรักไกล
รักจากไปใจหมอง ร่ำร้องจนหมองไหม้
โอ้รักพรากจากไป แต่ยังห่วงใยไม่จาง

ก่อนเคยรักกัน แท้จริงไม่ทิ้งไม่ขว้าง
ถึงจะชิดหรือจะห่าง รักไม่ร้างแรมเลย

รักจากไปใจหาย สุดหมายมาหายห่าง
กลัวรักชืดจืดจาง จะหม่นจะหมางจางใจ
รักจากไปใจหวิว ลมพริ้วก็ครวญใคร่
ลมเอ๋ยผ่านเลยไป เหตุใดไม่พารัก

โอ้รักเคยหวาน ก่อนเคยชื่นบาน สมานสมัคร
ครั้นเมื่อร้างห่างรัก ช่างเศร้าโศกนัก หวนหักเมื่อรักไกล
รักจากไปใจหมอง ร่ำร้องจนหมองไหม้
โอ้รักพรากจากไป แต่ยังห่วงใยไม่จาง

ก่อนเคยรักกัน แท้จริงไม่ทิ้งไม่ขว้าง
ถึงจะชิดหรือจะห่าง รักไม่ร้างแรมเลย