KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

ดึกเอยดึกแล้ว น้องเอย น้องแก้วหลับแล้วหรือยัง
ถ้าหากเจ้ายัง ผินฟังเสียงเพลงพี่กล่อม
น้องเอยเจ้าอยู่คนเดียว น้องเอยเจ้าอยู่คนเดียว
อยู่คนเดียวภายในห้องนอน
ก่อนหลับตาลง น้องจงอย่าลืมไหว้วอน
สวดมนต์ขอพรเทพ เทวา
โปรดมาคุ้มครองน้องแก้ว ให้คลาดแคล้วโพยภัย

ป่านเอย ป่านนี้ น้องเอย น้องพี่อยู่ดีหรือไร
เมื่อยามหลับใหล น้องนอนฝันถึงใครเล่า
โถ เจ้านอนอยู่คนเดียว โถเจ้านอนอยู่คนเดียว
อยู่คนเดียวอย่านอนซบเซา
หลับเถิดคนดี แล้วค่อยตอบพี่รุ่งเช้า
เจ้าหลับฝันเห็นพี่บ้างไหม
ส่งความคิดถึงมาให้ ในภาพฝันหรือเปล่า

ดึกเอยดึกแล้ว

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

ดึกเอยดึกแล้ว น้องเอย น้องแก้วหลับแล้วหรือยัง
ถ้าหากเจ้ายัง ผินฟังเสียงเพลงพี่กล่อม
น้องเอยเจ้าอยู่คนเดียว น้องเอยเจ้าอยู่คนเดียว
อยู่คนเดียวภายในห้องนอน
ก่อนหลับตาลง น้องจงอย่าลืมไหว้วอน
สวดมนต์ขอพรเทพ เทวา
โปรดมาคุ้มครองน้องแก้ว ให้คลาดแคล้วโพยภัย

ป่านเอย ป่านนี้ น้องเอย น้องพี่อยู่ดีหรือไร
เมื่อยามหลับใหล น้องนอนฝันถึงใครเล่า
โถ เจ้านอนอยู่คนเดียว โถเจ้านอนอยู่คนเดียว
อยู่คนเดียวอย่านอนซบเซา
หลับเถิดคนดี แล้วค่อยตอบพี่รุ่งเช้า
เจ้าหลับฝันเห็นพี่บ้างไหม
ส่งความคิดถึงมาให้ ในภาพฝันหรือเปล่า