KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:林良哲    作曲:陳明章


新竹風


新竹風 新竹風
輕輕的聽風來唱歌 一步一步走入竹塹城
遠遠的十八尖山 深情的南寮漁港
住在這 有風來作伴

一畷一畷一畷的米粉絲 日頭照到春風微微
城隍廟邊 燒燒的貢丸香味
透早到英晚 一年過一年

你甘知道 阮這有風 你甘知道 人人在說
吹動青春的日子較感動 是阮這 一陣陣的新竹風

輕輕的聽風來唱歌 一步一步走入竹塹城
遠遠的十八尖山 深情的南寮漁港
住在這 有你來作伴

一畷一畷一畷的米粉絲 日頭照到春風微微
城隍廟邊 燒燒的貢丸香味
透早到英晚 一年過一年


你甘知道 阮這有風 你甘知道 人人在說
吹動青春的日子較感動 是阮這 一陣陣的新竹風

你甘知道 阮這有風 你甘知道 人人在說 (你甘知道 阮這有風 你甘知道 人人在說)
吹動青春的日子較感動 是阮這 一陣陣的新竹風

輕輕的聽風來唱歌 一步一步走入竹塹城
遠遠的十八尖山 深情的南寮漁港

住在這 有風來作伴
住在這 有你來 作 伴

新竹風

KKBOXを起動

作詞:林良哲    作曲:陳明章


新竹風


新竹風 新竹風
輕輕的聽風來唱歌 一步一步走入竹塹城
遠遠的十八尖山 深情的南寮漁港
住在這 有風來作伴

一畷一畷一畷的米粉絲 日頭照到春風微微
城隍廟邊 燒燒的貢丸香味
透早到英晚 一年過一年

你甘知道 阮這有風 你甘知道 人人在說
吹動青春的日子較感動 是阮這 一陣陣的新竹風

輕輕的聽風來唱歌 一步一步走入竹塹城
遠遠的十八尖山 深情的南寮漁港
住在這 有你來作伴

一畷一畷一畷的米粉絲 日頭照到春風微微
城隍廟邊 燒燒的貢丸香味
透早到英晚 一年過一年


你甘知道 阮這有風 你甘知道 人人在說
吹動青春的日子較感動 是阮這 一陣陣的新竹風

你甘知道 阮這有風 你甘知道 人人在說 (你甘知道 阮這有風 你甘知道 人人在說)
吹動青春的日子較感動 是阮這 一陣陣的新竹風

輕輕的聽風來唱歌 一步一步走入竹塹城
遠遠的十八尖山 深情的南寮漁港

住在這 有風來作伴
住在這 有你來 作 伴