KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

รักที่รัก ที่รัก ที่รัก หัวใจกระซิบคำฝาก
ที่รัก ที่รัก ถามจิตถามใจถามทัก
ถามตัวถามรัก ถามซักเธอว่ารักใคร

ที่รัก ที่รัก ที่รัก ขอเรียกเธอให้เต็มปาก
ที่รัก ได้ไหม

ขอจิตขอใจขอกาย ขอตัวขอไว้
ขอชมให้ชื่นอุรา หวงกายหวงใจหวงจิต
หวงสิทธิ์ เพราะใจรักหนักหนา
ถ้าไม่รัก ไม่ข้องเกี่ยวให้เสียเวลา
ล่วงเกินขวัญตา เพราะรักใช่ว่าทำลาย

เพราะรักที่รัก ที่รัก ที่รัก รักจน หลงจน ลืมยาก
ยิ่งรัก ไม่คลาย หลงจิตหลงใจหลงกาย
หลงงม หลงงาย หลงตายเพราะเธอก็ยอม

ที่รัก ที่รัก ที่รัก ขอเรียกเธอให้เต็มปาก
ที่รัก ได้ไหม

ขอจิตขอใจขอกาย ขอตัวขอไว้
ขอชมให้ชื่นอุรา หวงกายหวงใจหวงจิต
หวงสิทธิ์ เพราะใจรักหนักหนา
ถ้าไม่รัก ไม่ข้องเกี่ยวให้เสียเวลา
ล่วงเกินขวัญตา เพราะรักใช่ว่าทำลาย

เพราะรักที่รัก ที่รัก ที่รัก รักจน หลงจน ลืมยาก
ยิ่งรัก ไม่คลาย หลงจิตหลงใจหลงกาย
หลงงม หลงงาย หลงตายเพราะเธอก็ยอม

เพราะรักที่รัก

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

รักที่รัก ที่รัก ที่รัก หัวใจกระซิบคำฝาก
ที่รัก ที่รัก ถามจิตถามใจถามทัก
ถามตัวถามรัก ถามซักเธอว่ารักใคร

ที่รัก ที่รัก ที่รัก ขอเรียกเธอให้เต็มปาก
ที่รัก ได้ไหม

ขอจิตขอใจขอกาย ขอตัวขอไว้
ขอชมให้ชื่นอุรา หวงกายหวงใจหวงจิต
หวงสิทธิ์ เพราะใจรักหนักหนา
ถ้าไม่รัก ไม่ข้องเกี่ยวให้เสียเวลา
ล่วงเกินขวัญตา เพราะรักใช่ว่าทำลาย

เพราะรักที่รัก ที่รัก ที่รัก รักจน หลงจน ลืมยาก
ยิ่งรัก ไม่คลาย หลงจิตหลงใจหลงกาย
หลงงม หลงงาย หลงตายเพราะเธอก็ยอม

ที่รัก ที่รัก ที่รัก ขอเรียกเธอให้เต็มปาก
ที่รัก ได้ไหม

ขอจิตขอใจขอกาย ขอตัวขอไว้
ขอชมให้ชื่นอุรา หวงกายหวงใจหวงจิต
หวงสิทธิ์ เพราะใจรักหนักหนา
ถ้าไม่รัก ไม่ข้องเกี่ยวให้เสียเวลา
ล่วงเกินขวัญตา เพราะรักใช่ว่าทำลาย

เพราะรักที่รัก ที่รัก ที่รัก รักจน หลงจน ลืมยาก
ยิ่งรัก ไม่คลาย หลงจิตหลงใจหลงกาย
หลงงม หลงงาย หลงตายเพราะเธอก็ยอม