KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

สุขอย่างลมลม ถมทุกข์ภายใน
ซ่อนเก็บเอาไว้ ใจช้ำจำทน
บางคนยิ้มชื่น ทั้งฝืนใจตน
ดั่งว่าสุขล้น ทนขื่นขมใจ

แม้บางครั้งพบสุข ดูเหมือนทุกข์คลายไป
คิดว่าสุขสดใส ฝันคงไม่รางเลือน
เตรียมใจไว้ก่อน ทุกข์ย้อนกลับเยือน
ไม่มีใดเหมือน มีแต่ชื่นใจ

แม้บางครั้งพบสุข ดูเหมือนทุกข์คลายไป
คิดว่าสุขสดใส ฝันคงไม่รางเลือน
เตรียมใจไว้ก่อน ทุกข์ย้อนกลับเยือน
ไม่มีใดเหมือน มีแต่ชื่นใจ

มายาชีวิต

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

สุขอย่างลมลม ถมทุกข์ภายใน
ซ่อนเก็บเอาไว้ ใจช้ำจำทน
บางคนยิ้มชื่น ทั้งฝืนใจตน
ดั่งว่าสุขล้น ทนขื่นขมใจ

แม้บางครั้งพบสุข ดูเหมือนทุกข์คลายไป
คิดว่าสุขสดใส ฝันคงไม่รางเลือน
เตรียมใจไว้ก่อน ทุกข์ย้อนกลับเยือน
ไม่มีใดเหมือน มีแต่ชื่นใจ

แม้บางครั้งพบสุข ดูเหมือนทุกข์คลายไป
คิดว่าสุขสดใส ฝันคงไม่รางเลือน
เตรียมใจไว้ก่อน ทุกข์ย้อนกลับเยือน
ไม่มีใดเหมือน มีแต่ชื่นใจ