KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-


และเขาก็ทิ้งให้เราเจ็บใจทุกครั้ง ไม่ระวัง ว่าเขาจะทำกับเรายังไง
ด้วยรัก ที่ซื่อตรง เขาคงไม่ทิ้งเราไป แต่สุดท้าย รักเมื่อไรเจ็บทุกที
ไม่รู้ ไม่เห็น เขาเป็นยังไง ไม่สน ไม่ทันคน หลงทุกทีเมื่อเจอกับใคร
มองรัก ในแง่ดี สมควรแล้วที่ช้ำใจ ไม่โทษใคร มันคงผิดที่ฉันเอง
ทำไมมันซื่ออย่างงี้ กี่ครั้งกี่ทีไม่คิดเข้าใจ อกหักไม่รู้เท่าไหร่ ไม่จำสักที
ไปติดกับคำว่ารัก ไปนึกเอาเองว่าเค้าคงดี พอสุดท้ายก็มี แต่ความเสียใจ
ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง (ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง..)
ยิ่งรักยิ่งช้ำทุกทีมันคง ไม่ไหว บอกกับใจ ว่ารักก็ยังมีแง่ไม่ดี
มองรัก แค่ด้านเดียว รักใครก็ช้ำทุกที ใจดวงนี้ มันก็เจ็บอยู่เรื่อยไป
ทำไมมันซื่ออย่างงี้ กี่ครั้งกี่ทีไม่คิดเข้าใจ อกหักไม่รู้เท่าไหร่ ไม่จำสักที
ไปติดกับคำว่ารัก ไปนึกเอาเองว่าเค้าคงดี พอสุดท้ายก็มี แต่ความเสียใจ
ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง (ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง..)
ทำไมมันซื่ออย่างงี้ กี่ครั้งกี่ทีไม่คิดเข้าใจ อกหักไม่รู้เท่าไหร่ ไม่จำสักที
ไปติดกับคำว่ารัก ไปนึกเอาเองว่าเค้าคงดี พอสุดท้ายก็มี แต่ความเสียใจ
ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง (ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง..)
เมื่อไหร่จะเข้าใจ ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง เมื่อไหร่จะเข้า....ใจ
ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง เมื่อไหร่จะเข้า....ใจ ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง เมื่อไหร่จะเข้า....ใจ

収録アルバム

ซื่อ

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-


และเขาก็ทิ้งให้เราเจ็บใจทุกครั้ง ไม่ระวัง ว่าเขาจะทำกับเรายังไง
ด้วยรัก ที่ซื่อตรง เขาคงไม่ทิ้งเราไป แต่สุดท้าย รักเมื่อไรเจ็บทุกที
ไม่รู้ ไม่เห็น เขาเป็นยังไง ไม่สน ไม่ทันคน หลงทุกทีเมื่อเจอกับใคร
มองรัก ในแง่ดี สมควรแล้วที่ช้ำใจ ไม่โทษใคร มันคงผิดที่ฉันเอง
ทำไมมันซื่ออย่างงี้ กี่ครั้งกี่ทีไม่คิดเข้าใจ อกหักไม่รู้เท่าไหร่ ไม่จำสักที
ไปติดกับคำว่ารัก ไปนึกเอาเองว่าเค้าคงดี พอสุดท้ายก็มี แต่ความเสียใจ
ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง (ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง..)
ยิ่งรักยิ่งช้ำทุกทีมันคง ไม่ไหว บอกกับใจ ว่ารักก็ยังมีแง่ไม่ดี
มองรัก แค่ด้านเดียว รักใครก็ช้ำทุกที ใจดวงนี้ มันก็เจ็บอยู่เรื่อยไป
ทำไมมันซื่ออย่างงี้ กี่ครั้งกี่ทีไม่คิดเข้าใจ อกหักไม่รู้เท่าไหร่ ไม่จำสักที
ไปติดกับคำว่ารัก ไปนึกเอาเองว่าเค้าคงดี พอสุดท้ายก็มี แต่ความเสียใจ
ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง (ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง..)
ทำไมมันซื่ออย่างงี้ กี่ครั้งกี่ทีไม่คิดเข้าใจ อกหักไม่รู้เท่าไหร่ ไม่จำสักที
ไปติดกับคำว่ารัก ไปนึกเอาเองว่าเค้าคงดี พอสุดท้ายก็มี แต่ความเสียใจ
ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง (ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง..)
เมื่อไหร่จะเข้าใจ ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง เมื่อไหร่จะเข้า....ใจ
ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง เมื่อไหร่จะเข้า....ใจ ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง เมื่อไหร่จะเข้า....ใจ