KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:林煌坤   作曲:古月


柳絲長 情意也長
想你想斷腸
淚汪汪 心也茫茫
你到底在何方
莫非你已把我遺忘
不再回我身旁
願你快把情意來傳
莫讓我想你斷腸

柳絲長 情意也長
想你想斷腸
淚汪汪 心也茫茫
你到底在何方
莫非你已把我遺忘
不再回我身旁
願你快把情意來傳
莫讓我想你斷腸

想你想斷腸

KKBOXを起動

作詞:林煌坤   作曲:古月


柳絲長 情意也長
想你想斷腸
淚汪汪 心也茫茫
你到底在何方
莫非你已把我遺忘
不再回我身旁
願你快把情意來傳
莫讓我想你斷腸

柳絲長 情意也長
想你想斷腸
淚汪汪 心也茫茫
你到底在何方
莫非你已把我遺忘
不再回我身旁
願你快把情意來傳
莫讓我想你斷腸