KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

อยากให้เราคิดทบทวนอีกครั้ง สิ่งที่เราทำก็รู้ว่าผิด
ย้อนนึกเรื่องราวต่าง ๆ วันนั้นเราทำผิดไป
ปล่อยมันเอาไว้เป็นเรื่องวันวาน
ต่างคนมีรักที่ต้องดูแล
รู้แค่ว่าเราเผลอใจ สุดท้ายต้องลาอยู่ดี

หยุดมันเอาไว้ก่อน เก็บเอาไว้ในหัวใจ
แค่เป็นความรู้สึก จากนี้เป็นแค่ฝันไป

ก็มันเป็นความรัก ข้ามคืนความหวั่นไหว
แค่ความเหงาดึงเราเข้ามา
อย่าเสียเวลา เมื่อชีวิตต้องเดินต่อไป
อยากให้เธอรู้ ยอมเจ็บช้ำดีกว่าทำร้าย
ทั้งเธอและฉันก็คงต้องเจ็บ ที่ยังไม่จบ
ขอหยุดเวลา เอาไว้ แค่เคยรักกัน

ก็คงเป็นฟ้าให้เราเจอกัน แต่มันคงช้าโอ้รักของเรา
เหลือไว้แค่ความทรงจำ อย่างนั้นมันคงจะดี

หยุดมันเอาไว้ก่อน เก็บเอาไว้ในหัวใจ
แค่เป็นความรู้สึก จากนี้เป็นแค่ฝันไป

ก็มันเป็นความรัก ข้ามคืนความหวั่นไหว
แค่ความเหงาดึงเราเข้ามา
อย่าเสียเวลา เมื่อชีวิตต้องเดินต่อไป
อยากให้เธอรู้ ยอมเจ็บช้ำดีกว่าทำร้าย
ทั้งเธอและฉันก็คงต้องเจ็บ ที่ยังไม่จบ
ขอหยุดเวลา เอาไว้ แค่เคยรักกัน

ก็มันเป็นความรัก ข้ามคืนความหวั่นไหว
แค่ความเหงาดึงเราเข้ามา
อย่าเสียเวลา เมื่อชีวิตต้องเดินต่อไป
อยากให้เธอรู้ ยอมเจ็บช้ำดีกว่าทำร้าย
หากเธอและฉันก็ยังรู้อยู่ข้างในหัวใจ
ให้เราได้จำเอาไว้ ว่าเคยรักกัน

หยุดมันเอาไว้ก่อน

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

อยากให้เราคิดทบทวนอีกครั้ง สิ่งที่เราทำก็รู้ว่าผิด
ย้อนนึกเรื่องราวต่าง ๆ วันนั้นเราทำผิดไป
ปล่อยมันเอาไว้เป็นเรื่องวันวาน
ต่างคนมีรักที่ต้องดูแล
รู้แค่ว่าเราเผลอใจ สุดท้ายต้องลาอยู่ดี

หยุดมันเอาไว้ก่อน เก็บเอาไว้ในหัวใจ
แค่เป็นความรู้สึก จากนี้เป็นแค่ฝันไป

ก็มันเป็นความรัก ข้ามคืนความหวั่นไหว
แค่ความเหงาดึงเราเข้ามา
อย่าเสียเวลา เมื่อชีวิตต้องเดินต่อไป
อยากให้เธอรู้ ยอมเจ็บช้ำดีกว่าทำร้าย
ทั้งเธอและฉันก็คงต้องเจ็บ ที่ยังไม่จบ
ขอหยุดเวลา เอาไว้ แค่เคยรักกัน

ก็คงเป็นฟ้าให้เราเจอกัน แต่มันคงช้าโอ้รักของเรา
เหลือไว้แค่ความทรงจำ อย่างนั้นมันคงจะดี

หยุดมันเอาไว้ก่อน เก็บเอาไว้ในหัวใจ
แค่เป็นความรู้สึก จากนี้เป็นแค่ฝันไป

ก็มันเป็นความรัก ข้ามคืนความหวั่นไหว
แค่ความเหงาดึงเราเข้ามา
อย่าเสียเวลา เมื่อชีวิตต้องเดินต่อไป
อยากให้เธอรู้ ยอมเจ็บช้ำดีกว่าทำร้าย
ทั้งเธอและฉันก็คงต้องเจ็บ ที่ยังไม่จบ
ขอหยุดเวลา เอาไว้ แค่เคยรักกัน

ก็มันเป็นความรัก ข้ามคืนความหวั่นไหว
แค่ความเหงาดึงเราเข้ามา
อย่าเสียเวลา เมื่อชีวิตต้องเดินต่อไป
อยากให้เธอรู้ ยอมเจ็บช้ำดีกว่าทำร้าย
หากเธอและฉันก็ยังรู้อยู่ข้างในหัวใจ
ให้เราได้จำเอาไว้ ว่าเคยรักกัน