KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:慎芝   作曲:鄭華娟


那會那會同款 情字這條路 給你走著輕鬆 我走著艱苦
那會那會同款 情字這條路 你隴滿面春風 我隴在淋雨
不願承認心內思慕 暝暝等著你的腳步
不願承認阮的愛你是錯誤 不願後悔何必當初
那會那會走來 情字這條路 默默跟你來此 望你倘照顧
那會那會走來 情字這條路 回過頭才知影 歹走的路途
不願承認未倘幸福 暝暝唸著愛的歌譜
不願承認前途茫茫看無路 不願提起消息隴無
不願承認未倘幸福 暝暝唸著愛的歌譜
不願承認前途茫茫看無路 不願提起消息隴無
那會那會同款 情字這條路 給你走著輕鬆 我走著艱苦
那會那會同款 情字這條路 你隴滿面春風 我隴在淋雨
不願承認心內思慕 暝暝等著你的腳步
不願承認阮的愛你是錯誤 不願後悔何必當初

情字這條路

KKBOXを起動

作詞:慎芝   作曲:鄭華娟


那會那會同款 情字這條路 給你走著輕鬆 我走著艱苦
那會那會同款 情字這條路 你隴滿面春風 我隴在淋雨
不願承認心內思慕 暝暝等著你的腳步
不願承認阮的愛你是錯誤 不願後悔何必當初
那會那會走來 情字這條路 默默跟你來此 望你倘照顧
那會那會走來 情字這條路 回過頭才知影 歹走的路途
不願承認未倘幸福 暝暝唸著愛的歌譜
不願承認前途茫茫看無路 不願提起消息隴無
不願承認未倘幸福 暝暝唸著愛的歌譜
不願承認前途茫茫看無路 不願提起消息隴無
那會那會同款 情字這條路 給你走著輕鬆 我走著艱苦
那會那會同款 情字這條路 你隴滿面春風 我隴在淋雨
不願承認心內思慕 暝暝等著你的腳步
不願承認阮的愛你是錯誤 不願後悔何必當初