KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-


พูดรุนแรงไปหน่อย ก็เธออย่าถืออย่าโกรธ
ถึงฟังดูว่าโหด โทษทีก็มันจริงใจ
เห็นอะไรดูแปลก ก็ทำให้ฉันเป็นห่วง
ไม่ได้ตั้งใจจะป่วนให้เธอโกรธเคืองกันเลย
ก็อยากจะพูดดี ให้หวานเหมือนใครเขา
แต่พอจะพูดเบา กลับต้องโวยวายทุกที
เป็นไรไม่รู้ อย่างงี้ทั้งปี เป็นมานานแล้ว ก็รู้ไม่ดี
เป็นไรไม่รู้ อย่างงี้ทุกที เป็นมานานแล้ว ต้องขอโทษที
ตั้งใจแค่จะเตือน แต่มันกลับเหมือนจะด่า
ฉันก็คงไม่ว่า ถ้าเธอไม่คุยกับฉัน
ห้ามตัวเองไม่อยู่ ก็ยังไม่รู้ทำไม
คิดให้ดีคงเข้าใจ ในความห่วงใยจากฉัน
ก็อยากจะพูดดี ให้หวานเหมือนใครเขา
แต่พอจะพูดเบา กลับต้องโวยวายทุกที
เป็นไรไม่รู้ อย่างงี้ทั้งปี เป็นมานานแล้ว ก็รู้ไม่ดี
เป็นไรไม่รู้ อย่างงี้ทุกที เป็นมานานแล้ว ต้องขอโทษที
ก็อยากจะพูดดี ให้หวานเหมือนใครเขา
แต่พอจะพูดเบา กลับต้องโวยวายทุกที
ก็อยากจะพูดดี ให้หวานเหมือนใครเขา
แต่พอจะพูดเบา กลับต้องโวยวายทุกที
เป็นไรไม่รู้ อย่างงี้ทั้งปี เป็นมานานแล้ว ก็รู้ไม่ดี
เป็นไรไม่รู้ อย่างงี้ทุกที เป็นมานานแล้ว ต้องขอโทษที
เป็นไรไม่รู้ อย่างงี้ทั้งปี เป็นมานานแล้ว ก็รู้ไม่ดี
เป็นไรไม่รู้ อย่างงี้ทุกที เป็นมานานแล้ว ไม่หายสักที

เป็นอะไรไม่รู้

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-


พูดรุนแรงไปหน่อย ก็เธออย่าถืออย่าโกรธ
ถึงฟังดูว่าโหด โทษทีก็มันจริงใจ
เห็นอะไรดูแปลก ก็ทำให้ฉันเป็นห่วง
ไม่ได้ตั้งใจจะป่วนให้เธอโกรธเคืองกันเลย
ก็อยากจะพูดดี ให้หวานเหมือนใครเขา
แต่พอจะพูดเบา กลับต้องโวยวายทุกที
เป็นไรไม่รู้ อย่างงี้ทั้งปี เป็นมานานแล้ว ก็รู้ไม่ดี
เป็นไรไม่รู้ อย่างงี้ทุกที เป็นมานานแล้ว ต้องขอโทษที
ตั้งใจแค่จะเตือน แต่มันกลับเหมือนจะด่า
ฉันก็คงไม่ว่า ถ้าเธอไม่คุยกับฉัน
ห้ามตัวเองไม่อยู่ ก็ยังไม่รู้ทำไม
คิดให้ดีคงเข้าใจ ในความห่วงใยจากฉัน
ก็อยากจะพูดดี ให้หวานเหมือนใครเขา
แต่พอจะพูดเบา กลับต้องโวยวายทุกที
เป็นไรไม่รู้ อย่างงี้ทั้งปี เป็นมานานแล้ว ก็รู้ไม่ดี
เป็นไรไม่รู้ อย่างงี้ทุกที เป็นมานานแล้ว ต้องขอโทษที
ก็อยากจะพูดดี ให้หวานเหมือนใครเขา
แต่พอจะพูดเบา กลับต้องโวยวายทุกที
ก็อยากจะพูดดี ให้หวานเหมือนใครเขา
แต่พอจะพูดเบา กลับต้องโวยวายทุกที
เป็นไรไม่รู้ อย่างงี้ทั้งปี เป็นมานานแล้ว ก็รู้ไม่ดี
เป็นไรไม่รู้ อย่างงี้ทุกที เป็นมานานแล้ว ต้องขอโทษที
เป็นไรไม่รู้ อย่างงี้ทั้งปี เป็นมานานแล้ว ก็รู้ไม่ดี
เป็นไรไม่รู้ อย่างงี้ทุกที เป็นมานานแล้ว ไม่หายสักที