KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:你終於玩完失蹤喇咩
不如,我哋傾吓吖?
傾咩啫?個表演都完咗啦
我想傾吓我哋呀
我哋無嘢喎,無嘢需要傾喎
咁算啦。
算囉。
其實你知唔知...
我一直都好驚呢個改變㗎?
因為我好清楚,
你唔會同我一齊變

語音通話

KKBOXを起動

作詞:    作曲:你終於玩完失蹤喇咩
不如,我哋傾吓吖?
傾咩啫?個表演都完咗啦
我想傾吓我哋呀
我哋無嘢喎,無嘢需要傾喎
咁算啦。
算囉。
其實你知唔知...
我一直都好驚呢個改變㗎?
因為我好清楚,
你唔會同我一齊變