KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:田辰明   作曲:霍尊


月明花滿枝 有人起相思
再道前塵事 少年青云志
小竹峰上見 狐岐山下別
人間恨難了 天上月常缺

愁多知夜寒 此情安可知
當時一分痴 重逢半生遲
兩情相悅時 誰能別離此
以君一顰笑 贈我長相思

灑我淚 與君歌
歌有聲 君有情
情聲合 兩不違 不違 不違

愁多知夜寒 此情安可知
當時一分痴 重逢半生遲
兩情相悅時 誰能別離此
以君一顰笑 贈我長相思

千般思無用 誰人能自止

離思 - 電視劇<青云志>插曲

KKBOXを起動

作詞:田辰明   作曲:霍尊


月明花滿枝 有人起相思
再道前塵事 少年青云志
小竹峰上見 狐岐山下別
人間恨難了 天上月常缺

愁多知夜寒 此情安可知
當時一分痴 重逢半生遲
兩情相悅時 誰能別離此
以君一顰笑 贈我長相思

灑我淚 與君歌
歌有聲 君有情
情聲合 兩不違 不違 不違

愁多知夜寒 此情安可知
當時一分痴 重逢半生遲
兩情相悅時 誰能別離此
以君一顰笑 贈我長相思

千般思無用 誰人能自止