KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

คิดถึงฉันไหม ทำไมไม่มาหา
หรือฉันไม่มีค่าเพียงพอ
ไม่เคยสนใจเลย ไม่มาเคล้าคลอ
หรือจะรอ ให้ตายจากกัน
กลางวันฉันเหงา กลางคืนฉันโหยหา
คิดถึงทุกเวลาห้านาที
เป็นคนขี้เหงา เข้าใจบ้างซิ
มีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใย
แล้วที่ฉันไม่สบายรู้หรือเปล่า
ข่าวคราวถามถึงกันไม่มีบ้างเลย
ทิ้งให้คนป่วยน้อยใจตามเคย
นานเลยกว่าจะหาย
กลางวันฉันเหงา กลางคืนฉันโหยหา
คิดถึงทุกเวลาห้านาที
เป็นคนขี้เหงา เข้าใจบ้างซิ
มีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใย
แล้วที่ฉันไม่สบายรู้หรือเปล่า
ข่าวคราวถามถึงกันไม่มีบ้างเลย
ทิ้งให้คนป่วยน้อยใจตามเคย
นานเลยกว่าจะหาย
กลางวันฉันเหงา กลางคืนฉันโหยหา
คิดถึงทุกเวลาห้านาที
เป็นคนขี้เหงา เข้าใจบ้างซิ
มีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใย
มีใครบ้างเป็นห่างเป็นใย
ก็มันเหงา

คนขี้เหงา

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

คิดถึงฉันไหม ทำไมไม่มาหา
หรือฉันไม่มีค่าเพียงพอ
ไม่เคยสนใจเลย ไม่มาเคล้าคลอ
หรือจะรอ ให้ตายจากกัน
กลางวันฉันเหงา กลางคืนฉันโหยหา
คิดถึงทุกเวลาห้านาที
เป็นคนขี้เหงา เข้าใจบ้างซิ
มีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใย
แล้วที่ฉันไม่สบายรู้หรือเปล่า
ข่าวคราวถามถึงกันไม่มีบ้างเลย
ทิ้งให้คนป่วยน้อยใจตามเคย
นานเลยกว่าจะหาย
กลางวันฉันเหงา กลางคืนฉันโหยหา
คิดถึงทุกเวลาห้านาที
เป็นคนขี้เหงา เข้าใจบ้างซิ
มีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใย
แล้วที่ฉันไม่สบายรู้หรือเปล่า
ข่าวคราวถามถึงกันไม่มีบ้างเลย
ทิ้งให้คนป่วยน้อยใจตามเคย
นานเลยกว่าจะหาย
กลางวันฉันเหงา กลางคืนฉันโหยหา
คิดถึงทุกเวลาห้านาที
เป็นคนขี้เหงา เข้าใจบ้างซิ
มีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใย
มีใครบ้างเป็นห่างเป็นใย
ก็มันเหงา