KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

สนุกกันจริง สนุกกันจัง
ลืมภาพความหลังแล้วมาเต้นกันให้ล้นฟลอร์
โลกช่างสุขสันต์ เอาเฮฮาเฮ
สนุกไกลๆ เอ้า เฮฮาให้ถึงลิ้นปี่

ขอแค่เธอจับมือฉัน คืนนี้เรามีกันและกัน
ทิ้งความจริงอยู่ข้างหลัง ปลดปล่อยอารมณ์สู่ความฝัน

แดนซ์กันไส้ปลิ้น ลาลาล้าลาลัลลา
แดนซ์กันไส้ปลิ้น ลาลาล้าลาลัลลา
แดนซ์กันไส้ปลิ้น ลาลาล้าลาลัลลา แดนซ์กันไส้ปลิ้น

สุภาพสตรี สุขขีฤทัย ฮาฮาเฮไฮ้
หน้ามนไฉไลสุดยิบปี้ ความฝันวันเก่ากับเหงาเมื่อวาน
อิ่มอุ่นความหวานสำราญฤทัยถึงลิ้นปี่

ขอแค่เธอจับมือฉัน คืนนี้เรามีกันและกัน
ทิ้งความจริงอยู่ข้างหลัง ปลดปล่อยอารมณ์สู่ความฝัน

แดนซ์กันไส้ปลิ้น ลาลาล้าลาลัลลา
แดนซ์กันไส้ปลิ้น ลาลาล้าลาลัลลา
แดนซ์กันไส้ปลิ้น ลาลาล้าลาลัลลา แดนซ์กันไส้ปลิ้น

(สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา..)

แดนซ์กันไส้ปลิ้น ลาลาล้าลาลัลลา
แดนซ์กันไส้ปลิ้น ลาลาล้าลาลัลลา
แดนซ์กันไส้ปลิ้น ลาลาล้าลาลัลลา แดนซ์กันไส้ปลิ้น

แดนซ์กันไส้ปลิ้น ลาลาล้าลาลัลลา
แดนซ์กันไส้ปลิ้น ลาลาล้าลาลัลลา
แดนซ์กันไส้ปลิ้น ลาลาล้าลาลัลลา แดนซ์กันไส้ปลิ้น

แดนซ์ไส้ปลิ้น

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

สนุกกันจริง สนุกกันจัง
ลืมภาพความหลังแล้วมาเต้นกันให้ล้นฟลอร์
โลกช่างสุขสันต์ เอาเฮฮาเฮ
สนุกไกลๆ เอ้า เฮฮาให้ถึงลิ้นปี่

ขอแค่เธอจับมือฉัน คืนนี้เรามีกันและกัน
ทิ้งความจริงอยู่ข้างหลัง ปลดปล่อยอารมณ์สู่ความฝัน

แดนซ์กันไส้ปลิ้น ลาลาล้าลาลัลลา
แดนซ์กันไส้ปลิ้น ลาลาล้าลาลัลลา
แดนซ์กันไส้ปลิ้น ลาลาล้าลาลัลลา แดนซ์กันไส้ปลิ้น

สุภาพสตรี สุขขีฤทัย ฮาฮาเฮไฮ้
หน้ามนไฉไลสุดยิบปี้ ความฝันวันเก่ากับเหงาเมื่อวาน
อิ่มอุ่นความหวานสำราญฤทัยถึงลิ้นปี่

ขอแค่เธอจับมือฉัน คืนนี้เรามีกันและกัน
ทิ้งความจริงอยู่ข้างหลัง ปลดปล่อยอารมณ์สู่ความฝัน

แดนซ์กันไส้ปลิ้น ลาลาล้าลาลัลลา
แดนซ์กันไส้ปลิ้น ลาลาล้าลาลัลลา
แดนซ์กันไส้ปลิ้น ลาลาล้าลาลัลลา แดนซ์กันไส้ปลิ้น

(สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา..)

แดนซ์กันไส้ปลิ้น ลาลาล้าลาลัลลา
แดนซ์กันไส้ปลิ้น ลาลาล้าลาลัลลา
แดนซ์กันไส้ปลิ้น ลาลาล้าลาลัลลา แดนซ์กันไส้ปลิ้น

แดนซ์กันไส้ปลิ้น ลาลาล้าลาลัลลา
แดนซ์กันไส้ปลิ้น ลาลาล้าลาลัลลา
แดนซ์กันไส้ปลิ้น ลาลาล้าลาลัลลา แดนซ์กันไส้ปลิ้น