มากมาย

作詞:-    作曲:-
เธอบอกมาว่าเธอจะไป ไม่สนใจเราเลย
ไม่ระวัง ระวังใจเลย ไม่รู้เรื่องราว
เธอมีเพียงแค่คำลาจาก บอกลากันไปเสียนาน
นานอีกนาน ไม่รู้เมื่อไหร่ (เท่าไหร่) ให้รอ ใจมันท้อ
ขออีกทำไม ไม่นะใจ ให้ไปก็เพียงเท่านั้น
ขออะไรกันมากมาย
ขออีกทำไม ให้อภัย ให้ไปก็คงเหมือนเดิม
ไม่ยอมให้ใจเจ็บซ้ำ ขออะไรกันมากมาย
คนที่ดี รู้เรื่องราว คิดเอาความเป็นธรรม
รู้ว่าเธอ เธอคนทำ ให้ช้ำเรื่อยมา
เธอมีเพียงแค่คำลาจาก บอกลากันไปเสียนาน
นานอีกนาน ไม่รู้เมื่อไหร่ (เท่าไหร่) ให้รอ ใจมันท้อ
ขออีกทำไม ไม่นะใจ ให้ไปก็เพียงเท่านั้น
ขออะไรกันมากมาย
ขออีกทำไม ให้อภัย ให้ไปก็คงเหมือนเดิม
ไม่ยอมให้ใจเจ็บซ้ำ ขออะไรกันมากมาย
เธอมีเพียงแค่คำลาจาก บอกลากันไปเสียนาน
นานอีกนาน ไม่รู้เมื่อไหร่ (เท่าไหร่) ให้รอ ใจมันท้อ
ขออีกทำไม ไม่นะใจ ให้ไปก็เพียงเท่านั้น
ขออะไรกันมากมาย
ขออีกทำไม ให้อภัย ให้ไปก็คงเหมือนเดิม
ไม่ยอมให้ใจเจ็บซ้ำ ขออะไรกันมากมาย
ขออีกทำไม ไม่นะใจ ให้ไปก็เพียงเท่านั้น
ขออะไรกันมากมาย
ขออีกทำไม ให้อภัย ให้ไปก็คงเหมือนเดิม
ไม่ยอมให้ใจเจ็บซ้ำ ขออะไรกันมากมาย