KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:楊淑喻   作曲:楊淑喻


編曲:李康慶 / 楊淑喻

該日个星仔靚靚
該日个風聲溫柔
該日係頭一擺 你牽起吾手
成時遽 成時慢个
成時歡喜 成時愁个這幾年
你總係講愛勇敢面對
毋使驚俚共下向前
兩儕食飯 兩儕散步
兩儕健康 兩儕平安
兩儕行共下 兩儕手牽手
儕愛幸福

該日个星仔靚靚
該日个風聲溫柔
該日係頭一擺 你牽起吾手
成時遽 成時慢个
成時歡喜 成時愁个這幾年
你總係講愛勇敢面對
毋使驚俚共下向前
兩儕食飯 兩儕散步
兩儕健康 兩儕平安
兩儕行共下 兩儕手牽手
儕愛幸福

係麼儕總係陪等
係麼儕毋識離開
係你 係你 就係你

兩儕食飯 兩儕散步
兩儕健康 兩儕平安
兩儕行共下 兩儕手牽手
儕愛幸福

You And Me (倆人)

KKBOXを起動

作詞:楊淑喻   作曲:楊淑喻


編曲:李康慶 / 楊淑喻

該日个星仔靚靚
該日个風聲溫柔
該日係頭一擺 你牽起吾手
成時遽 成時慢个
成時歡喜 成時愁个這幾年
你總係講愛勇敢面對
毋使驚俚共下向前
兩儕食飯 兩儕散步
兩儕健康 兩儕平安
兩儕行共下 兩儕手牽手
儕愛幸福

該日个星仔靚靚
該日个風聲溫柔
該日係頭一擺 你牽起吾手
成時遽 成時慢个
成時歡喜 成時愁个這幾年
你總係講愛勇敢面對
毋使驚俚共下向前
兩儕食飯 兩儕散步
兩儕健康 兩儕平安
兩儕行共下 兩儕手牽手
儕愛幸福

係麼儕總係陪等
係麼儕毋識離開
係你 係你 就係你

兩儕食飯 兩儕散步
兩儕健康 兩儕平安
兩儕行共下 兩儕手牽手
儕愛幸福