ม่านไทรย้อย

作詞:     作曲:
ลม ลืมหมดแล้วหรือไร แสงจันทร์ ที่เคยเป็นใจ
หลบบังร่มไทร ย้อยกิ่ง กระซิบรำพัน
แสงจันทร์ เคยแอบเอนอิง
หนาวลมแนบอก เธอผิง สุขซึ้งใจจริง หาใดปาน

ลืม ลืมหมดแล้วน้ำคำ ซึ้งจำติดรอยใจพิมพ์
เคยชิม ว่าเป็น น้ำตาล ยังหวาน ตรึงใจ
รสใดจะเปรียบ ประมาณ แท้จริงลมปาก เธอหวาน
หลอกฉันมานาน ร้อยหมื่นอย่าง

กิ่งไทรย้อย ร้อยรักไว้ ลมไหวไทรเอน
ใจเต้นดั่งคล้ายคราง แอบออดชู้ ชูกิ่งพราง
ไทรเจ้ากางใบบัง งามเหมือนดัง ม่านทอง

ลืม ลืมหมดแล้วสายลม แม้ไทรที่เคย ชื่นชม
รื่นรมณ์แทนเรือนหอห้อง ไทรเอ๋ย เคยเอน
พักเป็นแดนสุข เคียงครอง เย้ายวน กันอยู่ เพียงสอง
ขาดรักไทรมอง หมองวิญญา

กิ่งไทรย้อย ร้อยรักไว้ ลมไหวไทรเอน
ใจเต้นดั่งคล้ายคราง แอบออดชู้ ชูกิ่งพราง
ไทรเจ้ากางใบบัง งามเหมือนดัง ม่านทอง

ลืม ลืมหมดแล้วสายลม แม้ไทรที่เคย ชื่นชม
รื่นรมณ์แทนเรือนหอห้อง ไทรเอ๋ย เคยเอน
พักเป็นแดนสุข เคียงครอง เย้ายวน กันอยู่ เพียงสอง
ขาดรักไทรมอง หมองวิญญา