KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

ชายอื่นหมื่นแสน ชายไหนไม่แม้น ไม่เทียมเทียบทัน
ชายหนึ่งเท่านั้น ฉันผูกพันจริงใจ เป็นชายเดียว ที่เหนี่ยวรักแท้แน่หทัย
เหมือนเธอกำดวงใจ ฉันให้ละเมอลุ่มหลง

ชายอื่นงามหรู ไพเราะรื่นหูถ้อยคำกล่าววอน
ยังไม่อาจถอน รักจากเธอมั่นคง
อันงามใด หรือจะเข้าใจที่ซื่อตรง
น้ำใจงามสูงส่ง จึงพาลุ่มหลงรำพัน

อ้อมอกเธอเสมอห้อง ที่จะคอยป้องกันภัย
ฉันจะแอบแฝงกาย อยู่ใกล้ตรงดวงใจนั้น
วงแขนเธออีกสอง จะโอบกันผองโพยภัยฉกรรจ์
อ้อมอกเธอนี่เท่านั้น ฉันพร้อมจะมอบดวงใจ

ชายอื่นหมื่นคน จะสวยเลิศล้นร่ำรวยมั่งมี
ยังไม่ไยดี รักไม่มีให้ใคร
เพียงชายเดียว ขอเกี่ยวไว้ในห้องหัวใจ
รักดำรงคงไป กายใจมอบหมายชายเดียว

อ้อมอกเธอเสมอห้อง ที่จะคอยป้องกันภัย
ฉันจะแอบแฝงกาย อยู่ใกล้ตรงดวงใจนั้น
วงแขนเธออีกสอง จะโอบกันผองโพยภัยฉกรรจ์
อ้อมอกเธอนี่เท่านั้น ฉันพร้อมจะมอบดวงใจ

ชายอื่นหมื่นคน จะสวยเลิศล้นร่ำรวยมั่งมี
ยังไม่ไยดี รักไม่มีให้ใคร
เพียงชายเดียว ขอเกี่ยวไว้ในห้องหัวใจ
รักดำรงคงไป กายใจมอบหมายชายเดียว

ชายเดียวในดวงใจ

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

ชายอื่นหมื่นแสน ชายไหนไม่แม้น ไม่เทียมเทียบทัน
ชายหนึ่งเท่านั้น ฉันผูกพันจริงใจ เป็นชายเดียว ที่เหนี่ยวรักแท้แน่หทัย
เหมือนเธอกำดวงใจ ฉันให้ละเมอลุ่มหลง

ชายอื่นงามหรู ไพเราะรื่นหูถ้อยคำกล่าววอน
ยังไม่อาจถอน รักจากเธอมั่นคง
อันงามใด หรือจะเข้าใจที่ซื่อตรง
น้ำใจงามสูงส่ง จึงพาลุ่มหลงรำพัน

อ้อมอกเธอเสมอห้อง ที่จะคอยป้องกันภัย
ฉันจะแอบแฝงกาย อยู่ใกล้ตรงดวงใจนั้น
วงแขนเธออีกสอง จะโอบกันผองโพยภัยฉกรรจ์
อ้อมอกเธอนี่เท่านั้น ฉันพร้อมจะมอบดวงใจ

ชายอื่นหมื่นคน จะสวยเลิศล้นร่ำรวยมั่งมี
ยังไม่ไยดี รักไม่มีให้ใคร
เพียงชายเดียว ขอเกี่ยวไว้ในห้องหัวใจ
รักดำรงคงไป กายใจมอบหมายชายเดียว

อ้อมอกเธอเสมอห้อง ที่จะคอยป้องกันภัย
ฉันจะแอบแฝงกาย อยู่ใกล้ตรงดวงใจนั้น
วงแขนเธออีกสอง จะโอบกันผองโพยภัยฉกรรจ์
อ้อมอกเธอนี่เท่านั้น ฉันพร้อมจะมอบดวงใจ

ชายอื่นหมื่นคน จะสวยเลิศล้นร่ำรวยมั่งมี
ยังไม่ไยดี รักไม่มีให้ใคร
เพียงชายเดียว ขอเกี่ยวไว้ในห้องหัวใจ
รักดำรงคงไป กายใจมอบหมายชายเดียว