ลาภูภิงค์

作詞:     作曲:
โอ้เคยภิรมย์สุขสมจริง แผ่นฟ้าแผ่นดิน เชียงใหม่
ขวัญข้า คือดอยสุเทพเด่นไกล ภูพิงค์นั่นไง ชีวิตแห่งเรา

ไม่ลืมร้างราสามัคคี ที่สวนดอกนี้ไงเล่า
สาย ธาร ห้วยแก้วเย็นใสดั่งเงา
เหมือน ใจพวกเรา ใสเย็นดั่งธาร

ทอง กวาวเหมือนความฝัน ร่วง พลัน เตือนถึงวันคืนผ่าน
อยู่ กัน มานาน ร่วมมิตรสราญ สราญสดใส
แต่วันนี้ไปไม่เหลือเลย ลาแล้วที่เคย เชยใกล้
ขอลา โอ้ลาที่รักแห่งใจ ถึงกายห่างไป ฝังใจไม่ลืม

โอ้เคยภิรมย์สุขสมจริง แผ่นฟ้าแผ่นดิน เชียงใหม่
ขวัญข้า คือดอยสุเทพเด่นไกล ภูพิงค์นั่นไง ชีวิตแห่งเรา

ไม่ลืมร้างราสามัคคี ที่สวนดอกนี้ไงเล่า
สาย ธาร ห้วยแก้วเย็นใสดั่งเงา
เหมือน ใจพวกเรา ใสเย็นดั่งธาร

ทอง กวาวเหมือนความฝัน ร่วง พลัน เตือนถึงวันคืนผ่าน
อยู่ กัน มานาน ร่วมมิตรสราญ สราญสดใส
แต่วันนี้ไปไม่เหลือเลย ลาแล้วที่เคย เชยใกล้
ขอลา โอ้ลาที่รักแห่งใจ ถึงกายห่างไป ฝังใจไม่ลืม