KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:ไสล ไกรเลิศ   作曲:ไสล ไกรเลิศ

โอ้ เกิดมาไร้คู่
อยู่เดียวอดสู ชีวิตดูว่างเปล่า
ลอย เหมือนดังลมว่าว
คิดไปใจเศร้า ชีวิตเราหวั่นไหว

หาก มีคนรักใคร่
โลกคงแจ่มใส พาหัวใจชื่นบาน
ชีวิตอาจยืนนาน สำราญคงมั่น

อยู่ ด้วยความหมองหม่น
ขาดคนเสน่หา ชีวิตพาไหวหวั่น

ยาม หนาวนอนใจสั่น
แม้คุณใจมั่น มารักกันเถิดหนา
อย่า มีมารขวางกั้น
สร้างความสุขสันต์ เรารักกันพึ่งพา
ครองรักร่วมอุรา วิวาห์พาชื่น

อยู่ ด้วยความหมองหม่น
ขาดคนเสน่หา ชีวิตพาไหวหวั่น

ยาม หนาวนอนใจสั่น
แม้คุณใจมั่น มารักกันเถิดหนา
อย่า มีมารขวางกั้น
สร้างความสุขสันต์ เรารักกันพึ่งพา
ครองรักร่วมอุรา วิวาห์พาชื่น

อยู่เพื่อคอยเธอ

KKBOXを起動

作詞:ไสล ไกรเลิศ   作曲:ไสล ไกรเลิศ

โอ้ เกิดมาไร้คู่
อยู่เดียวอดสู ชีวิตดูว่างเปล่า
ลอย เหมือนดังลมว่าว
คิดไปใจเศร้า ชีวิตเราหวั่นไหว

หาก มีคนรักใคร่
โลกคงแจ่มใส พาหัวใจชื่นบาน
ชีวิตอาจยืนนาน สำราญคงมั่น

อยู่ ด้วยความหมองหม่น
ขาดคนเสน่หา ชีวิตพาไหวหวั่น

ยาม หนาวนอนใจสั่น
แม้คุณใจมั่น มารักกันเถิดหนา
อย่า มีมารขวางกั้น
สร้างความสุขสันต์ เรารักกันพึ่งพา
ครองรักร่วมอุรา วิวาห์พาชื่น

อยู่ ด้วยความหมองหม่น
ขาดคนเสน่หา ชีวิตพาไหวหวั่น

ยาม หนาวนอนใจสั่น
แม้คุณใจมั่น มารักกันเถิดหนา
อย่า มีมารขวางกั้น
สร้างความสุขสันต์ เรารักกันพึ่งพา
ครองรักร่วมอุรา วิวาห์พาชื่น