KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

รักเอยชื่นเชยชิดใกล้ (รักเอยชื่นเชยชิดใกล้)
มาเถิดชื่นใจ เร็วไวอย่าเพลินเสียงเพลง
ชิดชวนยั่วยวนครื้นเครง (ชิดชวนยั่วยวนครื้นเครง)
สื่อรักเราเองคือเพลงแซมบ้า
แซมบ้าพารักสลักใจ (แซมบ้าพารักสลักใจ)
เพลิดเพลินฤทัยขวัญใจ มองและยิ้มมา
สองเราครื้นเครงด้วยเพลงพา (สองเราครื้นเครงด้วยเพลงพา)
ชีวิตชีวาแซมบ้าพาชื่น

ครื้นเครงด้วยเพลงแซมบ้า (ครื้นเครงด้วยเพลงแซมบ้า)
มาเถิดแก้วตา เรามาเต้นตามเสียงเพลง
ชิดชวนยั่วยวนครื้นเครง (ชิดชวนยั่วยวนครื้นเครง)
สื่อรักเราเองคือเพลงแซมบ้า
แซมบ้าพารักสลักใจ (แซมบ้าพารักสลักใจ)
เพลิดเพลินฤทัยขวัญใจ มองและยิ้มมา
สองเราครื้นเครงด้วยเพลงพา (สองเราครื้นเครงด้วยเพลงพา)
ชีวิตชีวาแซมบ้าพาชื่น

รักเอยชื่นเชยชิดใกล้ (รักเอยชื่นเชยชิดใกล้)
มาเถิดชื่นใจ เร็วไวอย่าเพลินเสียงเพลง
ชิดชวนยั่วยวนครื้นเครง (ชิดชวนยั่วยวนครื้นเครง)
สื่อรักเราเองคือเพลงแซมบ้า
แซมบ้าพารักสลักใจ (แซมบ้าพารักสลักใจ)
เพลิดเพลินฤทัยขวัญใจ มองและยิ้มมา
สองเราครื้นเครงด้วยเพลงพา (สองเราครื้นเครงด้วยเพลงพา)
ชีวิตชีวาแซมบ้าพาชื่น

ครื้นเครงด้วยเพลงแซมบ้า (ครื้นเครงด้วยเพลงแซมบ้า)
มาเถิดแก้วตา เรามาเต้นตามเสียงเพลง
ชิดชวนยั่วยวนครื้นเครง (ชิดชวนยั่วยวนครื้นเครง)
สื่อรักเราเองคือเพลงแซมบ้า
แซมบ้าพารักสลักใจ (แซมบ้าพารักสลักใจ)
เพลิดเพลินฤทัยขวัญใจ มองและยิ้มมา
สองเราครื้นเครงด้วยเพลงพา (สองเราครื้นเครงด้วยเพลงพา)
ชีวิตชีวาแซมบ้าพาชื่น

แซมบ้าพารัก

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

รักเอยชื่นเชยชิดใกล้ (รักเอยชื่นเชยชิดใกล้)
มาเถิดชื่นใจ เร็วไวอย่าเพลินเสียงเพลง
ชิดชวนยั่วยวนครื้นเครง (ชิดชวนยั่วยวนครื้นเครง)
สื่อรักเราเองคือเพลงแซมบ้า
แซมบ้าพารักสลักใจ (แซมบ้าพารักสลักใจ)
เพลิดเพลินฤทัยขวัญใจ มองและยิ้มมา
สองเราครื้นเครงด้วยเพลงพา (สองเราครื้นเครงด้วยเพลงพา)
ชีวิตชีวาแซมบ้าพาชื่น

ครื้นเครงด้วยเพลงแซมบ้า (ครื้นเครงด้วยเพลงแซมบ้า)
มาเถิดแก้วตา เรามาเต้นตามเสียงเพลง
ชิดชวนยั่วยวนครื้นเครง (ชิดชวนยั่วยวนครื้นเครง)
สื่อรักเราเองคือเพลงแซมบ้า
แซมบ้าพารักสลักใจ (แซมบ้าพารักสลักใจ)
เพลิดเพลินฤทัยขวัญใจ มองและยิ้มมา
สองเราครื้นเครงด้วยเพลงพา (สองเราครื้นเครงด้วยเพลงพา)
ชีวิตชีวาแซมบ้าพาชื่น

รักเอยชื่นเชยชิดใกล้ (รักเอยชื่นเชยชิดใกล้)
มาเถิดชื่นใจ เร็วไวอย่าเพลินเสียงเพลง
ชิดชวนยั่วยวนครื้นเครง (ชิดชวนยั่วยวนครื้นเครง)
สื่อรักเราเองคือเพลงแซมบ้า
แซมบ้าพารักสลักใจ (แซมบ้าพารักสลักใจ)
เพลิดเพลินฤทัยขวัญใจ มองและยิ้มมา
สองเราครื้นเครงด้วยเพลงพา (สองเราครื้นเครงด้วยเพลงพา)
ชีวิตชีวาแซมบ้าพาชื่น

ครื้นเครงด้วยเพลงแซมบ้า (ครื้นเครงด้วยเพลงแซมบ้า)
มาเถิดแก้วตา เรามาเต้นตามเสียงเพลง
ชิดชวนยั่วยวนครื้นเครง (ชิดชวนยั่วยวนครื้นเครง)
สื่อรักเราเองคือเพลงแซมบ้า
แซมบ้าพารักสลักใจ (แซมบ้าพารักสลักใจ)
เพลิดเพลินฤทัยขวัญใจ มองและยิ้มมา
สองเราครื้นเครงด้วยเพลงพา (สองเราครื้นเครงด้วยเพลงพา)
ชีวิตชีวาแซมบ้าพาชื่น