KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

ในฝัน...ฉันเฝ้าเห็นจันทรา
แลระยับจับเมฆาส่องเวหานภาพรรณ
ฉันกอดน้องประคองนุชสุดรัก
งามพิศ...แลพักตร์เพียงเพ็ญจันทร์
ลมค่ำ...คล่ำคลุ้งกลิ่นเกสร
หลายเพศต่างพันธุ์จับนาสา
ผวาตื่น คืนคง อนงค์หาย
มาลี มีกลิ่นก็คลายครัน
จันทร์ฉายหายสิ้น....ไม่แลเห็น .

ในฝัน

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

ในฝัน...ฉันเฝ้าเห็นจันทรา
แลระยับจับเมฆาส่องเวหานภาพรรณ
ฉันกอดน้องประคองนุชสุดรัก
งามพิศ...แลพักตร์เพียงเพ็ญจันทร์
ลมค่ำ...คล่ำคลุ้งกลิ่นเกสร
หลายเพศต่างพันธุ์จับนาสา
ผวาตื่น คืนคง อนงค์หาย
มาลี มีกลิ่นก็คลายครัน
จันทร์ฉายหายสิ้น....ไม่แลเห็น .